نگارستان

سفیر عشق برای همسرم 20

سفیر عشق برای همسرم سری 20، دل نوشته ای زیبا، پندآموز، عاشقانه و سرشار از حکمت، فلسفه و قدردانی نادر ابراهیمی برای همسرش برگرفته از کتاب  چهل نامه کوتاه به همسرم، را تقدیم میکنم به همه زوجهای جوان، تا بخوانند و بدانند قدر و ارزش عشقشان را، تا دوست بدارند و ایثار کنند و ببخشند وجودشان را در راه دوست داشتن، و ببینند که چه آسان میتوانند باهم بودن را، باهم زیستن را، و باهم رفتن را، عاشقانه تجربه کنند و یقین کنند که زندگی است و تنها دوست داشتن.

سفیر عشق برای همسرم سری 20

 

عزيز من

فردا يك بار ديگر سالروز ازدواج ماست و من كه اينجا نشسته ام و صبورانه خط مي نويسم هنوز هيچ پيشكشي كوچكي براي تو تدراك نديده ام اما اين تنها مساله ای است كه به راستي هرگز مرا نگران نكرده است و نيز نخواهد كرد. نه، اما غمگين، البته چرا.

اين در عصر نفرت انگيز اشيائي شدن محبت و عشق، معجزه ای است كه من و تو خوشبختي مان را نه تنها بر پايه پول، بلکه حتي در رابطه با آن نساخته ايم كه اگر چنين كرده بوديم، چندين و چند بار تاكنون مي بايست شاهد ويران شدن شرم آور اين بنا بوده باشيم و چقدر تاسف انگيز است ويران شدن چيزي كه خوب بودنش را ایمان داریم و كيست در ميان ما كه نداند اين معجزه  حذف پول به عنوان حلال مشكلات، تنها به همت والا، گذشت بي نهايت، بلند نظري و منش بزرگوارنه تو ممكن گشته است؟