نگارستان

سفیر عشق برای همسرم 11

سفیر عشق برای همسرم 11، دل نوشته ای زیبا، پندآموز، عاشقانه و سرشار از حکمت، فلسفه و قدردانی نادر ابراهیمی برای همسرش برگرفته از کتاب  چهل نامه کوتاه به همسرم، را تقدیم میکنم به همه زوجهای جوان، تا بخوانند و بدانند قدر و ارزش عشقشان را، تا دوست بدارند و ایثار کنند و ببخشند وجودشان را در راه دوست داشتن، و ببینند که چه آسان میتوانند باهم بودن را، باهم زیستن را، و باهم رفتن را، عاشقانه تجربه کنند و یقین کنند که زندگی است و تنها دوست داشتن.

سفیر عشق برای همسرم 11

  

بانوي بالا منزلت ما

 به ياري اراده و ايماني همچون كوه

خوب ترين روزهاي زندگي

 فراسوي جملگي صخره هاي صعب تحمل سوز 

بر فراز قله هاي رفيع شادماني

در انتظارت باد

به خاطر چندمين سالگرد تولدت

از سوي اين كوهنورد قديمي