نگارستان

ماه بخشیده شدن

ماه بخشیده شدن

ماه بخشیده شدن

روندارم که به این خانه بیــارند مـــــــرا

با مناجات مگرکه بکشانند مرا

 

یازده مـاه فراری شدنـــــــم می ارزیــــــــد

 تا در این ماه سرسفره نشانند مرا

 

چــــون غباری به سردامنتان بنشستــــــــــم

 کرمی کن که معاصی نتکانند مرا

 

آمدم توبه کنم بسکه سرم خورده به سنگ

پس بگو پای برهنه ندوانند مرا

 

من بیچاره که از فیض رجــــــب جامانــــدم

چه کنم تا که به یاران برسانند مرا

 

روسیاهم تو که احوال مرا می دانــــــــــــــی

وای اگر از در این خانه برانند مرا

 

راه بخشیده شدن درمه غفران این اســـت

ازغلامان حسین تو بخوانند مرا

 

نگاره ها