نگارستان

دروغگوترین انسانهای جهان

دروغگوترین انسانهای جهان

دروغگوترین انسانهای جهان

در یک نظرخواهی که از هزاران جهانگرد، در مورد دروغگوترین انسانهای جهان انجام شد، شهر توریستی اصفهان حائز رتبه اول گردید که با مراجعه به دلایل عنوان شده از سوی جهانگردان، صحت این ادعا برای همگان محرز میشد. اگر شما باور ندارید میتوانید دلایل مطرح شدن را مشاهده نموده و خود در این مورد قضاوت کنید.

اولین دلیل محکم جهانگردان این بود که اصفهانی ها به دروغ، بیست ستون را، چهل ستون، یک باغ را، چهار باغ، یک پل را، سی و سه پل و یک شهر را نصف جهان، به مردم قالب کرده اند و جالب تر اینکه توانسته اند آنرا ثبت جهانی کنند.

دومین دلیل این بود که اصفهانی ها آمده اند یک جاده خاکی وسط شهر کشیده، چند پل روی آن زده اند و نام آنرا رودخانه زاینده رود گذاشته اند. تازه با کمال وقاهت در کنار آن تابلو شنا ممنوع هم نصب کرده اند.

حالا به نظر شما، دروغگوترین انسانهای جهان، چه کسانی هستند؟