نگارستان

ترفند زیرکانه بلیط قطار

ترفند زیرکانه بلیط قطار

ترفند زیرکانه بلیط قطار

تعدادی از دانشجویان یک داشکده مهندسی تصمیم میگیرند برای تحقیقات پروژه خود به یک شهر صنعتی سفر کنند و بدلیل مسافت طولانی ، تصمیم میگیرند که با قطار سفر کنند. این گروه داشجویی که شامل سه دختر و سه پسر بود در استگاه قطار و در مقابل گیشه اخذ بلیط به هم برخورد میکنند و دانشجویان دختر با کمال تعجب می بینند که پسرها فقط یک بلیط خریداری میکنند که این موضوع کنجکاوی دخترها را تحریک میکند بطوریکه میپرسند که چگونه آنها میخواهند با یک بلیط سفر کنند که پسرها با شیطنت پاسخ میدهند که اگر کمی صبر کنند میتوانید خودتان ببینید و حالشو ببرید.

در قطار ، دخترها سر جایشان می نشینند اما پسرها ، سه تایی داخل یکی از دستشویی ها میشوند و در را می بندند. اندکی پس از حرکت قطار ، سر و کله رئیس قطار برای جمع آوری بلیط ها پیدا میشود و در مسیر حرکت ، ضربه ای به درب دستشویی میزند و میگوید لطفا بلیط.

در این هنگام گوشه درب ، اندکی باز میشود و یک دست که بلیطی را نگه داشته از آن خارج میشود. رئیس قطار بلیط ها را میگیرد و میرود که دخترها با دیدن این منظره ، این ایده زیرکانه آقایون را تحسین میکنند و تصمیم میگیرند در بازگشت از این ایده استفاده کرده و اندکی در هزینه مسافرت خود صرفه جویی کنند.

هنگام بازگشت از سفر ، دخترها تنها یک بلیط تهیه میکنند و در عین ناباوری می بینند که آقایون اصلا بلیطی تهیه نمیکنند که این دفعه متعجب تر از قبل میپرسند که با اون ترفند یک بلیط دادید و موفق شدید اما بدون بلیط امکان نداره بتونید رئیس قطار را دور بزنید. پسرها هم بسیار حق به جانب ، نیشخندی تحویل خانمها میدهند و میگویند این یکی دیگه آخرشه ، ببین و تماشا کن.

خلاصه به محض ورود به قطار ، آقایون می چپند توی یکی از دستشوییها و خانمها هم داخل دستشویی بغلی و منتظر رئیس قطار برای گرفتن بلیطها میشوند. اندکی بعد یکی از آقایون از دستشویی خارج میشود و درب دستشویی خانمها را میزند و میگوید: لطفا بلیط

 

نگاره ها