نگارستان

دایره المعارف مشاغل

دایره المعارف مشاغل

دایره المعارف مشاغل

  سیاستمدار

كسی است كه می تواند به شما بگوید به جهنم بروید منتها به نحوی كه شما برای این سفر لحظه شماری كنید

 

مشاور

كسی است كه ساعت شما را از دستتان باز می كند و بعد به شما می گوید ساعت چند است

 

حسابدار

كسی است كه قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند

 

بانكدار

كسی است هنگامی كه هوا آفتابی است چترش را به شما قرض می دهد و درست تا باران شروع می شود آن را می خواهد

 

اقتصاددان

كسی است كه فردا خواهد فهمید چرا چیزهایی كه دیروز پیش بینی كرده بود امروز اتفاق نیفتاد

 

روزنامه نگار

كسی كه قسمتی از وقتش به نگفتن چیزهایی كه میداند میگذرد و بقیه وقتش به صحبت كردن در مورد چیزهایی كه نمی داند

 

ریاضیدان

مرد كوری است كه در یك اتاق تاریك بدنبال گربه سیاهی می گردد كه آنجا نیست

 

هنرمند مدرن

كسی است كه رنگ را بر روی بوم می پاشد و با پارچه ای آن را بهم می زند و سپس پارچه را می فروشد

 

فیلسوف

كسی است كه برای عده ای كه خوابند حرف می زند

 

روانشناس

كسی است كه از شما پول می گیرد تا سوالاتی را بپرسد كه همسرتان مجانی از شما می پرسد

 

جامعه شناس

كسی است كه وقتی ماشین خوشگلی از خیابان رد می شود و همه مردم به آن نگاه می كنند، او به مردم نگاه می كند

 

برنامه نویس

كسی است كه مشكلی كه از وجودش بی خبر بودید را به روشی كه نمی فهمید حل می كند

 

نگاره ها