نگارستان

قوانین نوین رانندگی

قوانین نوین رانندگی

قوانین نوین رانندگی

بهبود اوضاع اقتصادی عمومی جامعه  و به تبع آن وجود حداقل یک خودرو در هر خانه و به لطف ظهور پدیده رانندگی در طیف وسیعی از خانمها که البته کف خواسته های آنها هم هست و البته پسران گرامی که ماشین بابا را بلند میکنند و چون تا حالا پولی هم بابت لاستیک و لنت و بنزین ندادن ، با دست و دلبازی برای دوستهای پسر و دخترشون ، تیک آف و ویراژ و دستی میکشن و ... که  همه و همه این عوامل سبب شده تا قوانین رانندگی با توجه به شرائط موجود ، دستخوش تغییراتی بنیادی شود که در این راه از تجربه تعداد زیادی از رانندگان  نیز بهره گرفته شده است.

 

ماده 1- در صورتيکه راننده خودرو جلويی ، آقای بالای 65 سال يا خانم بالای 25 سال باشد، تصور سبقت از چپ را  از مخيله خود خارج کرده و سريعاً به فکر  پيدا کردن راهی از سمت راست، بالا يا ... باشيد

 

ماده 2- در صورتی که به چهارراه نزدیک میشوید پشت خودرو خانمها نایستید چون حداقل تا  دوبار خاموش کردن ماشین ، متوجه دنده 3 بودن ماشین و بالا بودن ترمز دستی نمیشوند که در اینصورت چراغ  نیز دیگر سبز نیست.

 

ماده 3- قوانين راهنمايی و رانندگی برابر است با پشم مگر آنکه 

پليس رؤيت شود

تصادف شود

 

ماده 4- هدف از رانندگی حرفه ای،سريع به مقصد رسيدن است با دو شرط

عدم تصادف

حداقل مبلغ جريمه

تبصره - دارندگان خودروهای اسقاطی با مدل پايينتر از 52 (شمسی، نه ميلادی) از شرط اول، دارندگان پلاکهای جعلی از شرط دوم و مايه دارها از هر دو شرط معافند

 

ماده 5- هميشه حق تقدم با کسی است که سپر خودرواش جلوتر باشد، حتی اگر واقعاً حق تقدم نداشته باشد.

تبصره 1- خاور و اتوبوس واحد از اين قاعده مستثنی هستند. زيرا اگر به اميد اين ماده بنشينيد، نيمی از خودرو شما توسط آنها برطرف خواهد شد.

تبصره 2- همواره حق تقدم با خانمهاست چون آنها هرگز به اين آيين نامه عمل نخواهند کرد.

 

ماده 6- فقط اشتباهات حرفه ای مانند ترمز بيجا، انحراف به چپ بی مقدمه و سرعت کمتر از حد مورد انتظار قابل سرزنش هستند. مرتکبين اين اعمال، به شنيدن بوق ممتد از 1 تا 120 ثانيه (برای بی جنبه ها) و نگاه چپ چپ از 90 تا 180 درجه محکوم خواهند شد.

 

ماده 7- میزان چک چوله بودن اتوموبيل ، نشان دهنده شخصيت و سوابق راننده است بنابراین از نزديک شدن و سبقت گرفتن از خودرويی که سپر جلو يا گلگير سمت چپش يکبار خورده، جداً خودداری کرده و يا مسئوليت عواقب آن را شخصاً بر عهده بگيريد.

تبصره - بمحض مشاهده نزديک شدن وانت نيسان، در منتهی اليه سمت راست جاده توقف کرده و فقط پس از حصول اطمينان از دور شدن آن به مسير خود ادامه دهيد.

 

ماده 8- به هیچ عنوان از سمت راست پسران سبقت نگیرید چون هیچ تضمینی وجود ندارد که با دیدن یک خانم کنار خیابان ، دستی نکشند

 

نگاره ها