نگارستان

دلیل شادی مردان

دلیل شادی مردان

 دلایل شادی مردان

دلیل اینکه مردها شادتر هستند و کمتر افسرده میشوند براستی چیست؟ آیا واقعبین تر هستند یا بی خیالتر. البته خیلی ها اعتقاد دارند که همون بی خیال تر هستند ولی نمیتوان بطور مطلق این مسئله را پذیرفت چون خیلی های دیگه هم نظر دیگه ای دارن و میگن برخی محدودیتها برای خانمها،برای مردها اصلا محدودیت نیست که هیچ بلکه  کاملا یه چیز عادی هم هست مثل موارد زیر که البته تعدادی از آنها را در مطلبی به نام امتیازات مرد بودن در همین وبسایت خوانده اید اما خواندن این موارد،قطعا خالی از لطف نیست و شما میتونید با خواندن آنها ، خودتان قضاوت کنید که کدام دسته راست میگن.

 

this is for the women who can handle it  And for the men who will enjoy reading it

زحمت ترجمه این قسمت با خودتون

 

Men Are Just Happier People

مردان اصولا آدم های شادتری هستند

What do you expect from such simple creatures 

از موجودی به این سادگی چه انتظاری داری

Your last name stays put

نام خانوادگی تو باقی می ماند

The garage is all yours

تمام فضای گاراژ به تو تعلق داره

Wedding plans take care of themselves

برنامه ریزی برای عروسی خود بخود انجام میشه

Chocolate is just another snack

شکولات هم یک خوردنی دیگه هست

You can be President

می تونی رئیس جمهور بشی

You can never be pregnant

هرگز حامله نمیشی

You can wear a white T-shirt to a water park

برای رفتن به پارک آبی می تونی تی شرت سفید بپوشی

You can wear NO shirt to a water park

برای رفتن به پارک آبی می تونی اصلا هیچی نپوشی

Car mechanics tell you the truth

مکانیک اتومبیل به شما راست میگه

The world is your urinal

تمام دنیا آبریزگاه توست

You never have to drive to another gas station restroom because this one is just too icky

مجبور نیستی مصافت زیادی تا پمپ بنزین بعدی رانندگی کنی به این دلیل که دستشوئی این یکی خیلی کثیفه

You don't have to stop and think of which way to turn a nut on a bolt

مجبور نیستی برای اینکه بدونی مهره رو از کدوم طرف روی پیچ بچرخونی مدتی فکر کنی

Same work, more pay

کار یکسان، درآمد بیشتر

Wrinkles add character

چین و چروک به تو شخصیت میده

Wedding dress $5000 Tux rental-$100100

لباس عروس 5000 دلاره، هزینه یک شب کرایه تاکسیدو فقط 100 دلاره

People never stare at your chest when you're talking to them

وقتی با دیگران حرف می زنی به سینه ت نگاه نمی کنن

New shoes don't cut, blister, or mangle your feet

کفش نو پای تو رو زخم نمی کنه

One mood all the  time

می تونی همیشه یک حالت داشته باشی

Phone conversations are over in 30 seconds flat

مکالمه تلفنی تو فقط سی ثانیه طول می کشه

You know stuff about tanks

خیلی چیز درباره مخزن آب توآلت می دونی

A five-day vacation requires only one suitcase

برای 5 روز مرخصی فقط به یک چمدان احتیاج داری

You can open all your own  jars

خودت می تونی در تمام بطری ها رو باز کنی

You get extra credit for the slightest act of thoughtfulness

با کوچکترین کار متفکرانه اعتبار زیادی کسب می کنی

If someone forgets to invite you , He or she can still be your friend

اگر کسی فراموش کرد تو رو دعوت کنه چه زن و چه مرد، بازم دوست تو باقی می مونه

Your underwear is  $895 for a three-pack

سه تا شورت برای تو فقط 895 دلار خرج داره

Three pairs of shoes are more than enough

سه جفت کفش از سرت هم زیاده

You almost never have strap problems in public

هرگز در اماکن عمومی مشکلی با بند لباس زیر نداری

You are unable to see wrinkles in your clothes

تو قادر به دیدن چروک لباست نیستی

Everything on your face stays its original color

هرچیزی روی صورت تو همیشه به رنگ طبیعی باقی می مونه

The same hairstyle lasts for years, maybe decades

یک مدل مو برای سالها، و یا ده ها سال کافیه

You only have to shave your face and neck

تو فقط باید موهای صورت و گردنت رو بتراشی

You can play with toys all your life

در تمام عمر می تونی با اسباب بازی بازی کنی

One wallet and one pair of shoes, one color for all seasons

یک کیف پول و یک جفت کفشو یک رنگ برای تمام فصلها کافیه

You can wear shorts no matter how your legs look

پاهات هر شکلی که باشن بازم می تونی شلوار کوتاه بپوشی

You can 'do' your nails with a pocket knife

می تونی با چاقوی جیبی ناخن هات رو تمیز و مرتب کنی

You have freedom of choice concerning growing a mustache

برای سبیل گذاشتن اختیار تام داری

You can do Christmas shopping for 25 relatives On December 24 in 25 minutes

می تونی برای 25 نفر از بستگان روز 24 دسامبر در عرض 25 دقیقه هدیه بخری

No wonder men are happier

پس عجیب نیست که مردها شادتر هستن

 

 نگاره ها